Home > World > Chinese > Pop Female > Faye Wong >

Di-Dar Lyrics

Online Since: 07-Nov-2002
Rating: 0.00 (out of 10)
Number of Vote: 0
Rate Di-Dar Lyrics 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Best)
i-Dar

Faye Wong, Lin Xi, 

   but yew tou hon lei yat miu
   si hoi pa tat yin hwee tao siew
   hwee ji yin ngoi gor mui liew
   hwee tat yin gou sang fu giew
   giew leng wun
   zhok hiew zhok hiew zhok hiew
   but yew teng gin lei sam tiew
   si hoi pa tat yin lei seng liew
   lei ji yin shi tai ye liew
   lei ding yin bat swee zao liew
   ngo tat yin
   hok liew hok liew hok liew

   Di-Dar......

   bat yew yong yan lei duo siew
   si hoi pa tat yin ngo xiong hei
   lei yun loi tai guo zong yew
   ngo tat yin fu kap bat liew
   hwee tat yin xiong giew xiong tiew xiong yew

   Di-Dar......

Di-Dar Lyrics

Previous Faye Wong lyrics :: Next Faye Wong lyrics